دی ۲۶, ۱۳۹۷

درمان قطعی زگیل تناسلی بانوان

درمان قطعی زگیل تناسلی بانوان زگیل تناسلی یکی از شایع‌ترین انواع بیماری‌های مقاربتی است که به‌دلیل وجود ویروس HPV 👿ایجاد می‌شود. زگیل‌های تناسلی زائده‌های گوشتی کوچکی هستند که ممکن است در هر قسمتی از ناحیه تناسلی زن یا مرد🚻 ظاهر شوند. این ویروس از تماس مستقیم با زگیل تناسلی و یا پوست آلوده به ویروس […]

دی ۲۱, ۱۳۹۷

درمان زگیل تناسلی

درمان زگیل تناسلی درمان زگیل تناسلی به شکل زگیل، تعداد و محل آنها بستگی دارد. هدف درمان برداشتن زگیل مشخص است. میزان تاثیرگذاری و موفقیت درمان متغیر است و به اندازه و نوع زگیل، روش درمان و واکنش سیستم ایمنی در مقابله با ویروس بستگی دارد. برخی بیماران نیازی به درمان ندارند یا خود ترجیح […]