دی ۲۱, ۱۳۹۷

جنسیت جنین، از کی مشخص می‌شود؟

جنین به سرعت رشد می‌کند و در هر هفته شکل تازه‌ای به خود می‌گیرد. با این رشد آشنا شوید.
جنسیت بلافاصله پس از لقاح مشخص می‌شود.بیست و سومین جفت از کروموزوم‌ها جنسیت کودک را مشخص می‌کنند.تخمک مادر دارای کروموزوم X است و اسپرم پدر کروموزوم دیگری دارد که می‌تواند X یا Y باشد.یک ترکیب XX به معنی دختر بودن جنین و ترکیب XY به معنای پسر بودن اوست.این یعنی جنسیت کودک حتی قبل از آنکه جنین شود مشخص‌شده است.