غذا ها و سرطان پستان

غذا ها و سرطان پستان

غذاهای جلوگیری کننده از سرطان پستان طبق پیش بینی سازمان جهانی بهداشت تا پایان سال 2020 تعداد موارد سرطان پستان به رقم نگران کننده ای می رسد و از هر 8 زن یک مورد به این بیماری مبتلا می گردد. شورای تحقیقات پزشکی هند ( ICMR) اعلام کرده است که در دو دهه گذشته آمار سرطان...