تزریق بوتاکس زیربغل

تزریق بوتاکس زیربغل

تاریخچه باکتری کلستریدیوم بوتولینیوم سمی به نام بوتولونیوم تولید میکند . این سم اگر در کنسرو های مواد غذایی ایجاد شود به شدت برای انسان مضرر و کشنده است .در اواخر دهه 1980 میلادی ،پزشکی هنگام درمان سفتی پلک یک بیمار با این سم متوجه صاف شدن خط اخم ابروی بیمار شد . این...