بهترین تغذیه در روزهای آلودگی هوا

بهترین تغذیه در روزهای آلودگی هوا

در زندگی امروز و جامعه شهر نشینی تردد مادران باردار در نیمه دوم سال و در روزهایی که سطح آلاینده ها به حد خطرناک می رسد همواره دغدغه خواهد بود. مادران باردار به سبب کاهش ایمنی بدنشان در این دوران بیشتر در معرض آسیب ها و صدمات ناشی از آلودگی هوا قرار می گیرند و  عموما...