فواید خرما در بارداری

فواید خرما در بارداری

فواید خرما در بارداری مادران باردار همواره با دغدغه رژیم غذایی خود  وافزایش وزن به اندازه و کافی روبرو هستند. از این رو توجه به سبد مواد غذایی خانوار ،وعده های اصلی و به خصوص میان وعده ها بسیار مهم و حیاتی است . در بین میان وعده هایی که مادر باردار می تواند مصرف کند...