بیماریهای فک و دهان و صورت

بیماریهای فک و دهان و صورت

بیماری های دهان و فک و صورت یکی از رشته های تخصصی دندانپزشکی با قدمت حدود ۳۰ ساله در کشور است که به عنوان پل ارتباطی این گروه با رشته پزشکی نقش آفرینی و در نهایت موجب ارتقای سطح سلامت در جامعه می گردد. متخصصین این رشته علاوه بر تشخیص و درمان های غیرجراحی آسیب های...