کولیک در نوزادان

کولیک در نوزادان

همه نوزادان در طول روز به دلایل مختلفی گریه میکنند . با خواندن این مقاله شما می آموزید که چگونه گریه عادی نوزاد خود را از کولیک نوزادان افتراق دهید . کولیک درد جسمانی نوزاد است که پس از غروب و دقیقا در زمان خستگی پدر و مادر رخ می دهد . گریه های طولانی مدت باعث استرس و...